> مگر خوابش را ببینی...
معبد من

............

 

 

 

"مگر خوابش را ببینی"

و من ...

خوابت را زیاد می بینم !

بیدار می شوم هر شب

از صدای چشمانم

تا پلک های خیسم را

بر زانوان عاشقم بفشارم

خواب هایم ...

از رؤیای تو بارانی ست

و من ...

خوابت را زیاد می بینم !

که بیداریم ...

طنز تلخ تنهائیست

 
 
 قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت